INFOTAG

09.  JANUAR 2019

Aula 3 – Deutschkurs

8:30 – 11:30 und 18:00 – 20:00

INFOTAG DEUTSCHKURSE UND SPRACHKURSE

A1, A2, B1 und B2, Intensivkurse, Abendkurse und andere.

Kommen Sie und besprechen Sie es mit uns. Info, Gespräche und Einstufungstests.

INFODEŇ PRE KURZY NEMČINY A INÉ JAZYKOVÉ KURZY

A1, A2, B1 und B2 Intenzívne, večerné a iné kurzy.

Príďte sa porozprávať s nami. Informácie, rozhovory a zaraďovacie testy.

Wir fangen am 13.1.2020 mit Kursen an! Začíname s kurzami 13.1.2020.