Letný florbalový camp

INFO KU CAMPU

Florbal, šport, pohyb na zdravom vzduchu!

Cena 120,- EUR na týždeň.

Otvárame letný CAMP:

16.07. – 20.07.2018

Florbal v Hainburgu: Floorball-Klub Hainburger LÖWEN

Informácie ku campu

Popis campu

Týždňový letný florbalový camp.
Prebieha 7,5 hodiny denne v čase 8:30 – 16:00 hod.

Tréningové aktivity na futbalovom ihrisku FK Hainburg, v telocvični Volkschule, a ďalšich miestach po Hainburgu.

Cena 120,- EUR na týždeň.

Obed, športový materiál, pitný režim sú v cene. 

Občerstvenie na deň si treba zabezpečiť.

Otvárame letný TERMÍN:

16.07. – 20.07.2018

Minimálny počet detí 15.

Denný program campu

DENNÝ PROGRAM:

08:30 príchod na futbalové ihrisko FK Hainburg

08:30-10:00 aktivity na ihrisku (rozvička, loptové hry, behy, súťaže a pod.)

10:00-12:00 vonkajšie aktivity (prechádzka Schlossberg, Hundsheimberg, prehliadka Hainburgu, a iné)

12:00 obed

13:00 oddych (kreatívne oddychové hry)

14:00-16:00 telocvičňa Volkschule (florbal, palicova technika, taktika, hra s loptičkou, a pod.)

Platobné podmienky

Cena 120,- EUR na týždeň.

Poprosíme Vás, aby úhrada bola na našom účte do 11.07.2018. V prípade, že nebudeme evidovať úhradu, ponúkneme vaše miesto ďalšiemu záujemcovi. Nakoľko je počet miest limitovaný. Ďalej platia Všeobecné obchodné podmienky.

Platba prebieha vkladom alebo prevodom na bankový účet (IBAN: AT98 3207 3000 0322 0779, BIC: RLNWATWWBRL). Do poznámky uveďte meno, priezvisko a termímn campu pre lepšie spárovanie platby.

Tréner

Stanislav Hujo

Tréner juniorského manšaftu Tsunami Zahorska Bystrica, aktuálneho majstra Slovenska vo florbale. Ako pomocný tréner  získal majstrovský titul Slovenska v katefórii mužov. Ďalej sa venuje deťom v Lions Clube Bratislava a FK Hainburger LÖWEN v Hainburgu.

Termíny campu

16.07. – 20.07.2018