Blog

Výstava a dielničky v školiacom centre pri Viedenskej bráne v Hainburgu! TS-01.06.2019

Na deň detí v sobotu 1.6. bola v priestoroch školiaceho centra pri Viedenskej bráne výstava živých bábik a historických kočíkov. Výstava bola veľmi netradičná a mnoho návštevníkov bolo príjemne prekvapených „rebornových“ bábik.
Súčasťou výstavy boli kreatívne dielničky, kde si deti mohli vyrobiť bábiku na vareške.

Občianske združenie integrácia a jazykový inštitút HAINBURG so zameraním na kurzy nemčiny otvorilo v júli 2018 školiace priestory priamo pri Viedenskej bráne. Za posledný rok sa jazykových kurzov zúčastnilo niekoľko desiatok študentov. Výučba nemčiny prebieha na všetkých úrovniach od úplných začiatočníkov (A1) až po pokročilých (B2), doobeda alebo večer. Pilotné prebiehali aj hodiny angličtiny, slovenčiny, taliančiny a francúzštiny.

Hlavným cieľom zakladateľov združenia je, aby všetky tieto aktivity pomohli integrácií nových obyvateľov v Hainburgu a okolí.

HAINBURG INštiút oficiálne otvoril svoje školiace centrum pri Viedenskej bráne v Hainburgu! TS-03.01.2019

zľava: Marek Machal, HAINBURG INstitut, Mestská radkyňa Ingrid Gaubatz-Jaksche, Hainburg, obecný radca Murat Alkan, Mestská radkyňa Elisabeth Staffenberger, obecný radca Rastislav Pavlik, HAINBURG INstitut, Starosta Martin Almstädter, Petronell-Carnuntum, Starosta Helmut Schmid, Hainburg an der Donau, Martha Christina Pieper, Lektorka nemčiny (DL), Alen Hosch, NÖ regional, Maria Machalová, HAINBURG INstitut, Martina Florek, DL, Birgit Dietrich, Družina Hilswerk Hort Hainburg, Dagmar Matejkova, DL

Po viac ako roku fungovania otvorilo koncom roka 2018 Občianske združenie integrácia a jazykový inštitút HAINBURG so zameraním na kurzy nemčiny školiace priestory priamo pri Viedenskej bráne. Za posledný rok sa jazykových kurzov zúčastnilo niekoľko desiatok dospelých študentov. Výučba nemčiny prebieha na všetkých úrovniach od úplných začiatočníkov (A1) až po pokročilých (B2), doobeda alebo večer. Pilotné prebiehali aj hodiny angličtiny, slovenčiny, taliančiny a francúzštiny.

Od septembra 2017 boli kurzy v spoločenskom centre evanjelického kostola Martina Luthera v Hainburgu, a od decembra 2017 prebiehalo vyučovanie v priestoroch Neue Mittelschule (NMS). Záujem o kurzy zvýšil tlak na vytvorenie vlastného školiaceho centra. Školiace centrum otvorilo svoje brány pre prvých študentov letnými dvojtýždennými kurzami, ktoré boli spestrené eventom ako prehliadkou mesta Hainburg, Viedenskej brány alebo darcovského centra plazmy.

Školiace centrum má už 4 auly, kde aktuálne prebieha výučba v doobedných hodinách. Touto formou sa napĺňa zámer zakladateľov občianskeho združenia poskytnúť kvalitné kurzy vo výborných priestoroch. V každej miestnosti sú miesta pre 12 až 15 študentov, s magnetickou a prepisovateľnou tabuľou, občerstvujúcim zázemím a košmi na separovanie odpadu. Ďalej sú v priestoroch dispozícií technické prostriedky na zabezpečenie kvality kurzov, ako aj sociálne zariadenia.

Ambíciou aktivistov zo združenia HAINBURG je ponúknuť priestory aj pre komunitu z Hainburgu a okolia. Zástupcovia združenia chcú po dohode s vlastníkom budovy v školiacich priestoroch realizovať aktivity pre rodiny s deťmi, odborné kurzy, malé podujatia ako sú napr. vernisáže, výtvarne dielničky, podpory štúdia detí, ako aj ďalšie aktivity na budovanie medziľudských vzťahov na spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej úrovni.

Občianske združenie integrácia a jazykový inštitút HAINBURG vzniklo dňa 21.8.2017
a ďalšími cieľmi okrem výučby jazyka sú integrácia prisťahovaných obyvateľov do domácej komunity a podpora športu – v tomto prípade florbalu na školskej a dospeláckej úrovni. Združenie bolo v roku 2017 a 2018 účastné na adventných trhoch s rakúsko-slovenským stánkom so špecialitami z obidvoch strán hranice.
Mladí florbalisti zo združenia sa pod menom “FK Hainburger LÖWEN” zúčastnili 2 turnajov, jeden v Modre na západnom Slovensku, kde sa tím iba spoznával, a na ďalšom turnaji vo Viedni v októbri mal tím už skvelé výsledky (1 výhra, 1 remíza a 2 prehry). Zároveň bol na NMS v Hainburgu 2x zorganizovaný turnaj malých florbalistov.
Hlavným cieľom zakladateľov združenia je, aby všetky tieto aktivity pomohli integrácií nových obyvateľov v Hainburgu a okolí.