O nás

Združenie Inštitút pre integráciu a jazyk Hainburg má za cieľ jazykovú, spoločenskú, kultúrnu a športovú integráciu národnostných menšín v Rakúsku, získanie lepšieho povedomia o Rakúsku, jeho histórií, kultúre a čo najlepšieho uplatnenia sa v spoločnosti.

Kľúčom k integrácií je výučba a zvyšovanie jazykových zručností nemeckého jazyka. Takisto má k integrácií pomôcť aj výuka ďalších cudzích jazykov pre všetky vekové kategórie a na všetkých jazykových úrovniach.

Cieľom je výchova a ďalšie vzdelávanie detí, mládeže, dospelých ako aj seniorov, ich sprevádzanie k sebarozvoju a spoločenskej zodpovednosti.

Ďalším cieľom je podpora zdravého vývoja detí a mládeže, tvorba voľnočasových aktivít, vedenie krúžkov ako i zabezpečenie aktivít v rámci environmentálnej výchovy, ochrany životného prostredia, podpora využitia moderných a ekologických technológii a rozvoja zručnosti práce s nimi.

Zdravý životný štýl bude podporený rozvojom športových aktivít a talentu v individuálnych a kolektívnych športoch pre deti, mládež, dospelých, a seniorov.