Letný florbalový camp

INFO KU CAMPU

Florbal, šport, pohyb na zdravom vzduchu!

Cena 120,- EUR na týždeň.

Otvárame letný CAMP:

16.07. – 20.07.2018

Florbal v Hainburgu: Floorball-Klub Hainburger LÖWEN

Informácie ku campu

Týždňový letný florbalový camp.
Prebieha 7,5 hodiny denne v čase 8:30 – 16:00 hod.

Tréningové aktivity na futbalovom ihrisku FK Hainburg, v telocvični Volkschule, a ďalšich miestach po Hainburgu.

Cena 120,- EUR na týždeň.

Obed, športový materiál, pitný režim sú v cene. 

Občerstvenie na deň si treba zabezpečiť.

Otvárame letný TERMÍN:

16.07. – 20.07.2018

Minimálny počet detí 15.