Kurzy slovenčiny v Hainburgu

  • Termín: uto a štv: 3.9.2018 – 1.2.2019
  • Čas: 18:30-20:00
  • Cena: 600,- €
  • Počet vyučovacích hodín: 80
  • Dĺžka kurz: 5 mesiacov
  • Vhodné pre samoplatcov
  • Kurzy môžu podporiť zamestnávatelia, alebo AMS

Informácie ku kurzu

INFO O KURZE

Kuryz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny so slovenskými lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Získavate schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehlbujete a rozvíjate získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikujete získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.