Nemčina ako druhý jazyk pre žiakov

Podporná výuka pre žiakov s iným materinským jazykom ako nemčina

 • Termíny a časy:
  – Vyučovanie: 2x, 4x alebo 6x v týždni od 15:00 do 17:00
 • Cena za mesiac:
  – od 60,- do 360,- EUR
 • Vyučovacia hodina za mesiac (UE):
  – 8 UE, 16 UE alebo 36 UE
  UE: 45 minút

od

60, – EUR za mesiac

do

360, – EUR za mesiac!

INFORMÁCIE O VYUČOVANÍ

„Nemčina ako druhý jazyk“ je určená deťom, ktoré majú iný materinský jazyk, ale aktuálne žijú a učia sa v nemeckom prostredí. Doučovanie posilňujeme účasťou v prirodzenom jazykovom prostredí, cez sociálnu interakciu, cielené smerovanie dieťaťa podľa veku, životné skúsenosti s dvojjazyčnosťou a výukové situácie v nemecky hovoriacej krajine.

Učenie nastavené priamo na deti:

 • prebúdza radosť detí z učenia
 • koncentruje sa na postupný vývoj jazykových zručností
 • sprostredkováva základnú slovnú zásobu a ustálené slovné spojenia
 • zohľadňuje prirodzenú hravosť detí
 • pomalými krokmi cez štruktúrované vyučovanie
 • hravé a živé učivo (učebná látka)
 • učebné spôsoby pre rozdielne učebné typy / školákov

Chceme aby sa deti pýtali

Žiaci si často nepamätajú, čomu rozumeli úplne, a čomu len čiastočne, ale sú so situáciou polovičného porozumenia spokojné. V systéme nášho vyučovania sa kladie dôraz na to, aby sme školákov povzbudzovali klásť otázky.

Vedieť správne formulovať otázky je hlavnou učebnou stratégiou pri získavaní druhého jazyka. Preto sa naučíme ich formulovať a budeme to detailne cvičiť.

Počet detí: minimálny 3 a maximálny 6.